Waarom Alle Handen Helpen?

Eén op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede

Het begrip armoede is subjectief. Armoede is niet alleen het ontbreken van geld, maar het manifesteert zich in stress, uitsluiting en sociale problemen. We moeten helaas constateren dat 10% van de huishoudens in Nederland nog steeds onder de armoedegrens leeft, dat waren in 2015 circa 544.000 huishoudens[1].

Kinderen zijn hiervan de dupe. Kinderen voelen de klap van de armoede het meest. Wij geloven dat een thuis niet zomaar een huis is. Wij geloven dat kinderen een fijne en gezellige leefomgeving verdienen. Daarom willen wij samen met u actie ondernemen. Lees verder om te weten te komen hoe u kunt bijdragen.

Hoe komen wij samen in actie?

Verbetering van de directe leefomgeving van gezinnen in armoede.

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin actief armoede en ongelijkheid tegen wordt gegaan door op een collectieve manier te zorgen voor een thuis voor iedereen. Een wereld waar geen schaamte en schuldgevoel heerst maar openheid en een collectieve verbondenheid om armoede samen te bestrijden.

Alle Handen Helpen werkt elke dag weer aan het realiseren van deze wereld. Wij doen dit door het verbeteren van de directe leefomgeving van gezinnen die in armoede leven. Onze missie is om zoveel mogelijk gezinnen te helpen bij het creëren van een thuis. Een van de kernaspecten van onze missie is: activeren.

Wij activeren het bedrijfsleven om hun teamuitjes en vrijwilligersdagen maatschappelijk in te zetten en in één dag kinderkamers op te knappen van gezinnen in armoede. We verbinden zo het bedrijfsleven met lokale ondernemers, partners, maatschappelijke instanties en burgers om onze missie te voltooien. Samen verzamelen we genoeg mankrachten, middelen en munten om de huizen van de gezinnen op te knappen.

Wat hebben wij hiervoor nodig?

Mankrachten, middelen & munten

Nieuws

Wij maken van een huis een thuis

Onze partners

Samenwerking


Partners

open kaart

Lokale ondernemers

contact ons